Pet tema

Uglavnom je Pet tema o kojima svi pišemo: život, smrt, ljubav, sreća i mržnja. Nastanu svi romani, sve novele, sve priče, sve besjede koje imamo reći jedni drugima. Toliko puno teksta, a samo pet tema. Toliko puno likova, i njihovih stanja kroz samo pet tema.

0 votes